Сън на карета

С рокля на карета
иска да пътува,
много да се смее,
малко да тъгува.

С рокля на карета
иска да се върне,
да ти се усмихне
и да те прегърне.

С рокля на карета
може да лети,
дълго да се рее,
да се прероди.

С рокля на карета
тича към трамвая.
Утрото не чака
на съня за края.

В клин и ръкав

Три стиха се отрониха
като цвят на върба
в белотата на утрото

Три стиха се сепнаха
като мърляви врани
в сърцето на кестена

Три стиха се втурнаха
като уплашени котки
в уюта на одеялото

Цял ден ги гоня!