Време е за книги. В Проектория.

Помните ли, че преди 11 години кандидат-студентите за специалност журналистика писаха на тема „Ще изяде ли мишката книгата?“ Аз помня как най-напред си представих тавани, пълни със забравени томове и истински мишки, които им виждат сметката… Бавно „стоплих“, че става дума за компютърни мишки. Защото не вярвам, че компютърните технологии застрашават писаното слово. Променят го, да, но не по начина на изяждането. Стига да не забравим писането и четенето на тавана…

А който е чел, който е писал, който е участвал в големия ракзаз, знае: то е незабравимо.

Заради такива мои убедености сътруднича в грижата за книжарницата и издателството за електронни книги Проектория.  Книжарницата стартира съвсем скоро и в този старт има няколко от вида „това наистина е добра идея“. И не мога да не споделя какви са те.

Първо, свободата. Тя, казват, е сред всеобщите човешки достойнства. Затова книгите от Проектория не са защитени чрез традиционни DRM технологии (на Adobe, в частност). Не че не са защитени изобщо, но не така, че да препятстват онова, което вече е популярно като „право на честна употреба“.

После, смислеността. Мисля, че същинското достойнство на електронните книги не е в мобилността, сигурността или капацитета на носителите им. Нито в интерактивността на съдържанието. Същественото е, че – чрез всичко изброено – те допринасят за споделимостта на смислите, които образователните, познавателните и изобщо четящите общности създават. А смислеността живее като споделена.

След това, съдържанието: книгите на Проектория се подготвят в разнообразие от формати: Epub, PDF, а скоро – и Mobi. Защото самите ние като читатели знаем, че така е за предпочитане. Спестява време и внимание, които бихме инвестирали в самото четене.

А какво предлагаме да четете? За начало, нашите издания, академични текстове.  За след началото, Проектория ще расте като място за книгите и на други издатели. И ще става все по-интересно място. Така че, предвидете си време за него.

Две думи за една книга

Книгата е „Фантастичното през античността“ на доц. Николай Гочев. Това е първото издание на Проектория. Едната дума за книгата е електронна. Другата дума е бъдеще – защото, според темата си,  „Фантастичното…“ извлича бъдеще от миналото. И също, защото на издателството не само му престои бъдеще (най-близкото е откриване на онлайн книжарница), но и защото в  Проектория се произвежда бъдеще.

А в настоящето – едно представяне на книгата по радио София: Артчетвъртък: ФАНтастичното в АНтичното и АНтичното във ФАНтастичното.