Какво не са чели в МОН

… или за проявите на некомпетентност. От страна на министър Танев, Милена Дамянова и изобщо всички онези, които инициират и участват в разработването на новите учебни планове и си мислят, че философията и гражданското образование са отделни, разделени, и едва ли не си пречат.

Непростимо малко са чели и мислили.

Пропуснали са например
Отговор на въпроса „Що е Просвещение?“ на Имануел Кант.

Или

Моето педагогическо кредо на Джон Дюи.

И други. Но ако в четенето може да се навакса все някак…