за мен

Запознаване? Естествено – по много начини и при различни обстоятелства. Нещо изпробвано – три любими (неща):

  • Излизането от града. От населените места. Десетте минути, в които въздухът има отчетливо друг мирис, флората постоянно те разсейва и чуваш тишината.
  • Четенето – има текстове, които създават светове. Това казване е натруфено, знам, но при все това стоя зад него. Попадането в нов свят е главозамайващо; опознаването клони към безкрайност…
  • Усещането, че съм заедно с някой. Идейно. Емоционално. Когато чаят ухае по-силно, следобедът е прекалено кратък, и уютът е станал собствен признак на контекста.